عاجزانه یک درخواست از شما دارم:

به زبان ساده به من یاد بدهید که چطور می توانم آمار تعداد بازدید از وبلاگم رو در پرشین بلاگ داشته باشم. خدا عمرتان بدهد.