نسیم صبا

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

خرداد 97
1 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
2 پست
دی 96
4 پست
آذر 96
4 پست
آبان 96
9 پست
مهر 96
15 پست
شهریور 96
7 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
3 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
13 پست
بهمن 90
12 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
زندگی
151 پست
کار
55 پست
کتاب
90 پست
فلسفه
1 پست
عشق
4 پست
شعر
53 پست
داستانک
8 پست
جاشوا
1 پست
english
4 پست
atb
2 پست
کلمه
27 پست
متن
17 پست
برای_س
4 پست
عکس
15 پست
ادبیات
2 پست
تئاتر
2 پست
درس
31 پست
busbur
2 پست
پل
1 پست
تدریس
1 پست
شکر
1 پست
گلایه
1 پست
قرآن
4 پست
نقاشی
3 پست
افاضات
14 پست
موزیک
13 پست
سفر
19 پست
فیلم
32 پست
نجوم
5 پست