نسیم صبا

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

مهر 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
تیر 97
3 پست
خرداد 97
2 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
2 پست
دی 96
4 پست
آذر 96
4 پست
آبان 96
9 پست
مهر 96
15 پست
شهریور 96
7 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
3 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
13 پست
بهمن 90
12 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
زندگی
151 پست
کار
55 پست
کتاب
90 پست
فلسفه
1 پست
عشق
4 پست
شعر
53 پست
داستانک
8 پست
جاشوا
1 پست
english
4 پست
atb
2 پست
کلمه
27 پست
متن
17 پست
برای_س
4 پست
عکس
15 پست
ادبیات
2 پست
تئاتر
2 پست
درس
31 پست
busbur
2 پست
پل
1 پست
تدریس
1 پست
شکر
1 پست
گلایه
1 پست
قرآن
4 پست
نقاشی
3 پست
افاضات
14 پست
موزیک
13 پست
سفر
19 پست
فیلم
32 پست
نجوم
5 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی
●•۰CHEFFT۰•●
وبلاگ ●•۰چفت۰•●