719 دور باطل

تقریباً 9 سال پیش (تیر 88) رفتم توصیه نامه بگیرم برای پذیرش در دوره دکتری. استاد ضمن مطالعه تعریف و تمجیدهایی که من از خودم کرده بودم (معمولا توصیه نامه رو خودمون می نویسیم و استاد فقط امضاء می کنه) نگاهی به من کردن و گفتن، "بهترین فرصت برای درس خوندن"

به نظر می رسه هنوز تغییری در شرایط کشور رخ نداده، امروز که داشتم پروپوزال یه پروژه پژوهشی رو می نوشتم توی دلم گفتم، "هنوز هم اوضاع بهترین فرصت برای درس خونده" و فقط خودم می دونم که جمله چه معنی تلخی داره!

/ 0 نظر / 72 بازدید