673

سمبل رو انجام دادم شده 187 صفحه نیشخند تازه با همین فرمون که دارم میرم ان شا الله تا سه شنبه 200 رو رد می کنم. وای خدا. به خدا از اعصاب داغون زدم به خنده و شوخی. امروز همکار محترم Output صد و هشتاد و هفت صفحه ای رو که دیدن بسیار ذوق مرگ شده و هم ایشون من رو در ادامه دادن مسیر با همین فرمون تشویق نمودن.

خدایا از سر تقصیرات من بگذر. 

 

 

این ابیات هم از حافظ. من تا حالا نشنیده بودم. دوست داشتم. 

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت

هم تواند کرمش داد من غمگین داد

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرناز

صبا جونم ديدي گفتم تازه سمبل به نظر خودت قراره همه را شگفت زده بكنه سمبل يه فرد فعال و كوشا و پيگير و دقيق، ميشه كار توپ و عالي يك فرد بدون اين خصايص پس خيالت راحت مطمئنم عالي شده آفرين و هزار احسنت شعر هم خيلي خوب بود چسبيد موفق باشي چون هميشه [بغل][بغل][ماچ]