هستی شناسی

جهان را جانی ست که اگر نباشد این کالبد بی روح جز به کار زیستنی حیوانی نمی آید. عشق، جانِ جهان است و آدمی اگر بهانه ای عاشقانه برای زیستن نداشته باشد حتی اگر نفس بیاید و برود باز هم مرده است ...

/ 0 نظر / 2 بازدید