کی داده کی گرفته؟!

پس از اینکه ٣ روز پیش شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قاطعانه قطنامه ضد ایرانی (با همراهی چین و روسیه)، ایران را در موقعیت کیش قرار داد، هیات دولت نیز دیروز با تصویت احداث ١٠ سایت هسته ای دیگر، در صدد پاسخ و اقدامی تلافی جویانه بر آمد. از آن دست اقدام ها که: "زکی تازه کجاشو دیدی؟" یا مثلاً "به چرخ تا به چرخیم" و ...

این حقیر با توجه به ویژگی های منحصر به فرد عدد ١۴ پیشنهاد می کند، به نام ١۴ معصوم، به جای ١٠ سایت، ١۴ سایت در دل کوه ها و نقاط دور افتاده احداث شود تا چون خاری در چشم دشمنان اسلام و ایران، و چون نگین هایی بر تارک آسمان، قرن ها بعد نشان دهنده عزت مندی، غرور و پایداری ایران و ایرانی باشد.

پینوشت١: قدیم تر ها سریال های خواستگاری تلوزیون را به جای جنگ های مفرح شبانه می گرفتیم و کلی تفریح می کردیم، حالا اخبار صدا و سیما گوی رقابت را از هر برنامه طنزی ربوده است.
پینوشت ٢: امیدوارم تعطیلی ١۴ آذر به خاطر ١۶ آذر نباشد، که اگر باشد باید فکری برای روزهای آتی در پیش برای کل مملکت کرد. چون با توجه به این که بیشتر مشارکت کنندگان در ١۶ آذر از قشر دانشجو هستند، لابد در روزهای بعد مثل عاشورا و تاسوعا و ٢٢ بهمن و ... باید کل مملکت را تعطیل کنیم.

/ 1 نظر / 2 بازدید