ساعات آخر

این ساعت ها و لحظه های آخر سال که می شد، دلم می گرفت، از یک طرف دوست داشتم تا سریع بگذرند و سال نو اغاز شود، و از طرف دیگر دوست داشتم سالی که تمام لحظاتش را شناخته ام، تمام نشود. برایش دلتنگ می شدم چون کاملاً بهش عادت کرده بودم. هراس داشتم از آنچه پیشاروی ماست.

این همه سال گذشت و سال نو های زیادی را تجربه کردم و شاید از خوبی امسال است که برای اولین بار این حس ام کم رنگ شده. دیگر نه هراس سال جدید را دارم و نه یاس تمام شدن سال گذشته. شاید چون تمام لحظات امسال را بی هراس زندگی کردم، امیدوارم سال بعد سال خوبی باشد. شاید چون تمرین کردم که هراس از نا شناخته ها کمکی به مواجهه بهتر نمی کند.

خدایا در این سالی که گذشت ما را بیامرز به خاطر همه اشتباهات و کوتاهی هایمان و به ما نیروی مقابله با آنچه در سال اینده به انتظار ما نشسته ارزانی دار.

الهی برای آرزومندان آرزوهایشان، برای بیماران سلامتی شان، برای نیازمندان خواسته هایشان، برای اندوه گینان شادمانیشان برای تنهایان هم صحبت مهربانشان و برای جدا افتادگان وصالشان، به دست توانای خود باز گردان.  

و د آخر همان دعای همیشگی:

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

 

سال نو مبارک

/ 1 نظر / 2 بازدید
سائده

اینم سال جدید. مبارکه! امیدوارم هر آنچه که دوست داری و به صلاحه برات اتفاق بیفته [ماچ]