امیدواری

گاهی خودم هم تعجب می کنم که چه حرفهای امیدوارانه بعضی وقت ها خودم به خودم گفته ام.تعجب یعنی باورم نمی شود، جمله ای که به مانیتور چسبوندم دست خط خودمه!

به هر حال الان یکی از همون جمله ها به یادم اومد:

" من تا حالا هر کاری رو که خواستم و ازش نترسیدم رو کردم، بنابراین از پس این یکی هم بر میام. آره. اصلاً مهم نیست که کلی برنامه نویسی متلب داره. فقط باید براش برنامه بریزم."از خود راضی

/ 0 نظر / 2 بازدید