723 زندگی زنده بودن و آموختن

امروز جمعه 25 آبان

با شرایط جدید کاری همین بشود، 5 شنبه، جمعه ها سری به اینجا زد. رابطه مان شده یک طرفه من می نویسم و می فرستم توی هوا. قبلا رابطه مان دو طرفه بود. پرشین آرشیو تاریخی خوبی داشت، هرماه سری به خودم در سال های قبل می زنم. حالا پرشین با این سبک جدید بیشتر از همه دارد در حال و لحظه زندگی می کند و به کاربران هم زور می کند که شما هم همین طور باشید.


آمدم بگویم هنوز از یادگرفتن لذت می برم. یکی از بهترین لذت های زندگی است. شما می دانید، اما من اینقدر این اواخر دکتری خسته شده بودم، فقط می خواستم از آن قفس و قالب بزنم بیرون. اما یاد گرفتن درست مثل این است که هی چراغ های بیشتر به دستت می دهند و ترس تو را از تاریکی ها و ناشناخته ها تقلیل می بخشند. ما همه محتاج این استقلال و اطمینان هستیم. زیباست که قدرت واقعی و ماندنی در دانش است و کسانی که آن را در ثروت و قدرت می جویند، چقدر آسیب پذیر و شکننده هستند.


در هر حال این ماه اخیر که فرصت یادگرفتن یک نرم افزار جدید فراهم شده، از آموختن ش لذت می برم. زندگی به هر شکلی که به ما رو کند، مدرسه و مکتبی است هر روزه. همه ما تا آخر عمر، شاگردان همین کلاسیم. آموختن زیباست، آن را به آغوش کشیم.


از خودم بگویم :)

واقعیت نمی توانم به قطعیت سابق در مورد خودم، شرایطم و اطرافم، دنیایم، زندگی ام، آینده م و کشورم صحبت کنم. اما اینها همه مهم نیست. گفتم که پرشین هم می گوید بی خیال آرشیو. این نوشته هم چون دیگر نخواهم توانست پیدا کنم که بخوانم، خیلی مهم نیست، چه بنویسم.

اما روزگار خوبی است، مشکلات و سختی هایش را ندیده بگیری، روی رنج های مردم سر بگردانی و حیرانی خودت را نشنیده، می شود دمی آسایید. خدا را شکر./ 0 نظر / 39 بازدید