713 می خندم

این روزها خیلی سرم شلوغ است. این جمله مورد پسندم نیست هرچند که به جا باشد. مفهومش این است که اینقدر سرگرم کار و مسئولیت هستم که زندگی را به مرخصی فرستادم. نمی گویم بهانه است، نه! اما نباید اجازه داد این حقیقت جای زندگی را تنگ کند، زندگی کردن، خندیدن، دوست داشتن و لذت بردن را به حاشیه براند.

از این رو نوشتم. لابه لای همه کارهای نصفه مانده، من اینجا آمدم نوشتم. بی توجه به همه ناپایداری های این روزها از قیمت دلار و برجام و ... خندیدم و زندگی کردم.

/ 1 نظر / 98 بازدید
zanraf

چقدررررررررررررررررررر عاليييييييييييييييييي