روزگار نو

داشتم فکر می کردم که سال نو  کی از راه می رسد؟ سال نو به معنی روزگار نو. سالی که این روزها خاطره شن. چشمام را بستم و تصور روزهای سال بعد را کردم. همین جا هستم؟ احساس خستگی و تنهایی می کنم؟ یک سال پیر تر شده ام و ... شاید بعضی ها بمیرند (فوت این دوست پدرم بد جوری روی ذهنم تاثیر گذاشته). سال بعد ... سال بعد را می بینم یا نه؟ ... سال بعد خیلی دور خیلی نزدیک. خیلی اتفاقی به این چیزها فکر می کردم که یادم افتاد:

امروز سال نو میلادی است. به همه کسانی که از امروز روزگارشان نو می شود، این روز رو تبریک می گم.

کلی گشتم تا این عکس ها رو پیدا کردم.

کاش دلم باز بشه.

/ 5 نظر / 2 بازدید
سائده

شاید امسال با سال نوی ما روزگار نو نشه، ولی من مطمئنم که ما بالاخره روزگار نو رو می‌بینیم [چشمک]

سائده

خوب عزیزم خرج زندگی که به این راحتی‌ها در نمیاد. مجبوریم واسه یه لقمه نون از کلاه سحر پی کار باشیم دیگه [چشمک]

سالی

آخ منم اینقدر دلم میخواد که باز شه

ارژنگ

سال نو خودمون داره نزديك ميشه و من هنوزم سلام