498

امروز صبح حالم بد نبود .. به یک دوستی هم یه کمک کوچیک کردم .. برای روز کاری ام هم برنامه داشتم .. اما رئیس ام همون اول صب اعصابم رو خورد کرد .. چنان استرسی بهم وارد کرد که کاملا احساس کردم یه رگی عصبی از پشت گردنم منقبض شد و تیر کشید و ادامه پیدا کرد تا پشت سرم و حتی گوشم درد گرفت ... 

کلی کار دارم .. حالم هم بد بشه دیگه نمی تونم کارهام رو انجام بدم ... سی دقیقه زیر فشار بودم با این درد ... اما خدا باز کمک ام کرد ... می دونم صدام رو می شنوه و همیشه هوای من رو داره ... 

اون درد عجیب حالا رفته و حالم بهتر شده .. مصمم هستم که به همه کارهایی که نوشتم برسم .. 

خدایا ممنون ازت

ای انشا عطارد صفت شوکت توست

عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

/ 2 نظر / 51 بازدید
نازنین

یه جوری زیرآب این رییس و بزن دیگه [نیشخند][نیشخند]

نازنین

یه جوری زیرآب این رییس و بزن دیگه [نیشخند][نیشخند]