700 جای نگرانی

بیهوده منتظر پایان روزم، منتظر رسیدن روزهای نو به نو تقویم، بیهوده منتظر رسیدن مسافرم، آمدن میهمان. بیهوده نگران تاخیرها هستم، خلف وعده ها، جور نیامدن برنامه ها، بیهوده نگران کوچ پرنده هام.

جای هیچ نگرانی نیست. 

/ 0 نظر / 54 بازدید