این پست کلمه کلیدی ندارد

دلم به اندازه زیادی گرفته و اینکه دلم به اندازه زیادی گرفته و اینکه دلم به اندازه زیادی گرفته و اینکه دلم به اندازه زیادی گرفته و اینکه

--------------

از هوس عاشق شدن ایکاش نیفتم. ایکاش هیچ وقت هیچ وقت به این نتیجه نرسم که انکه دوسش دارم، دوسم ندارد و از آنکه دوسم دارد بیزارم و .....

خسته ام و

/ 3 نظر / 2 بازدید
سائده

مثل اینکه وضعیت مه‌آلوده! عشق رو باید ساخت عزیزم [ماچ]

آبراکساز

پست آخرم رو بعد از این پستت نوشتم. یه جورایی کامنتمو اونجا نوشتم! چون این حالت آشنا بود برام.