717 رمضان می رود

رمضانی دیگر رو به پایان است با همه هدیه ها و مواهب ش با همه سختی ها و دشواری هایش. امسال دومین رمضانی است که بعد از مدت ها روزه می گرفتم. سال گذشته از خدا خواستم که با توجه به رفع بعضی مشکلات، مرا یاری کند که بتوانم روزه بگیرم و امسال نیز بر همان سبک روزه دار بودم. بیش از طولانی بودن روز، این کوتاهی فاصله افطار تا سحر بود که بر دشواری های این ماه اضافه می کرد.

به دلیل ضعف و خستگی، نمازها، دعاها و نیایشم به قوت سابق نبود. اما از خدای خویش امید دارم با کرم، لطف و بخشش خود مرا از نعماتی که در این ماه نصیب بندگان خویش نمود بی بهره نگذارد و به اندازه رحمت و لطف خویش مرا برخوردار نماید.

الهی مرا در انجام وظایفم یاری کن و در انتخاب راه درست و صحیح یاری ام کن. به من توان جسمی و روحی عملی کردن آنچه اراده کرده ام عطا فرما. الهی تو بهترین حافظ و مشاوری و من ضعیف ترین بنده امیدوار به تو. الهی تو مهربان ترین و دلسوزترینی و من تنها ترین و منتظرترین بنده تو. من به هر آنچه از خیر و نیکی از تو به من رسد محتاجم. الهی من به گشایش و پشتیبانی تو بسیار امیدوارم. مرا ناامید نساز و هیچ مرا با ایمان و امیدم امتحان ننما.

آمین یا رب العالمین

/ 0 نظر / 78 بازدید