تخته سیاه

راست گفته اند که این تخته سیاه است.

سالهاست با گچ سپید رویش مشق می کنیم و

تمام تلاشمان

در سیاهی بی پایان جهل اش محو می شود.

 

هر سال هزاران هزار

برای شکستن و فرو ریختن

حجم تاریکی اش

با گچ های سفید

تن اش را زخمی می کنند.

 

هنوز امیدوارم

سیاهی را فقط

حجوم بی امان سپیدی از پا خواهد انداخت.

/ 5 نظر / 2 بازدید
سالی

ژس ب ذات سیاه چی کار باید کرد؟

سالی

بعضی وقتا از اول سیاهه

تمشک تلخ

حجوم نه دخترم هجوم! آرزو عیب نیست. ما که تا یادمان هست غوطه در تاریکی و وحشت بوده در این خاک مرام و معرفت کش! باشد که سپیدی هجوم آورد.[گل]

shamal

[گل]