453

آدم های خوب نظرشون رو تحمیل نمی کنن ... به نظرت احترام می ذارن ... آدم های بهتر، سعی می کنن تو کار و فعالیت ات بهت انرژی مثبت بدن ... اما بهترین آدم ها اون هایی هستن که سعی می کنن تا اون جایی که می تونن صادق باشن و تو مسیری که هم سفریم، همراه باشن ... همین 

هر روزی که میگذره به تو نزدیکتر میشم ...

کارهای ازاده اخلاقی  و مطالبی در واشنگتن پست و گاردین

 

/ 1 نظر / 57 بازدید
سوسن

چه عکسای قشنگ لطیفی