701 از کتاب رهایی نداریم

از گفتگوی خواندنی ژان کلود کریر و امبرتو اکو

ژان کلود کریر: در کتابخانه حس می کنید که از اشتباه، دودلی، و همچنین سرمای زمستان در امان مانده اید. وقتی که همه ی اندیشه های جهان، همه ی احساسات، همه ی آگاهی ها و همه ی عادات ریشه دار ممکن شما را در میان گرفته باشند، احساسی از امنیت و آسایش بهتان دست می دهد. هرگز در درون کتابخانه تان احساس سرما نخواهید کرد. در هر صورت، از خطر یخبندان نادانی در امان خواهید بود. 

/ 0 نظر / 56 بازدید