واژه شناسی

سوالهای درس جامعه شناسی انقلاب: 1- تفاوت «حضرت والا» و «حضرت آقا» را توضیح دهید! 2- دو کلمه «مقام عظمای ولایت» و «شاهنشاه آریا مهر» را تعریف کنید! 3- معنی عبارتهای «جانم فدای رهبر» و «جان نثار» را به طور خلاصه شرح دهید! 4- دو کلمه «بیت» و «کاخ» چه تفاوتهایی دارند؟! 5- تفاوت دو گروه «عاشق ولایت» و «سلطنت طلب» را در چند سطر توضیح دهید! 6- «بنیاد پهلوی» و «بنیاد علوی» چه کارکردهایی داشته و دارند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید