اواسط دی

این دست ماست که امیدوار باشیم یا نا امید.

انسان عاقل* با دیدن شرایط قرائن و اوضاع احوال، درکی از شرایط پیدا می کند** و با توجه به وضعیت فعلی می تواند تخمینی در مورد آینده بزند. عمدتاً احساس ما از آینده زیر بنای تفکر نا امید یا امیدوارمان می باشد.

 *  تشخیص اینکه به انداره کافی عاقل هستید دشوار است. توصیه می شود در این زمینه به هیچ نشانه ای اطمینان نکنید.

** درک شما از شرایط با میزان عاقل بودنتان لزوماً رابطه مستقیم ندارد.

حال اگر دوباره به عقب بر گردیم و کمی در مورد میزان عقل و شعور خودمان فروتن باشیم، خواهیم دید، امیدوار بودن به آینده اصلاً دشوار نیست.

 

پینوشت1: نمی دانم علی رغم همه نگرانی ها، افسردگی ها و مشکلاتم این حس امیدواری کاذب از کجا پیدا شد و مرا مجبور کرد این پست را برای شما بنویسم.

پینوشت 2: دیروز برای استخدام یه نفر در محل کارم واسطه شدم. پس از کلی تعریف از فرد مورد نظر ناگهان رئیسم پرسید: " این خانم چه جور ادمیه؟ مثل خودتونه؟" بلافاصله به دلیل حسن ظن زائد الوصفی که نسبت به خودم دارم، گفتم: " آره خیلی خانوم خوبیه" البته طرف شوت تر از این هاست که سوتی من رو گرفته باشه ولی تجربه شد تا این قدر از خودم متشکر نباشم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
سائده

فی‌الواقع اونچه که این روزها به‌ش خیلی نیاز داریم امیده. به خاطر همین این پستت رو دوست داشتم. سوتی بانمکی بود [خنده]

ارکادیا

وقتي که زندگي برات خيلي سخت شد، يادت باشه که درياي آروم، ناخداي قهرمان نمي‌سازه. www.return2heaven.net