دوباره خداحافظ

دوستان عزیز به دلیل پاره ای از مسائل

 این صفحه هم به انتهای خود رسید.

حتماً صفحه جدیدم را به اطلاعتان می رسانم.

بای بای

گاوچران

/ 4 نظر / 5 بازدید
سائده

[تعجب]

سالی

وا صبا چی شده؟ من یهو اومدم دیدم یه خبرایی شده[سوال]