تسکین درد

چیزهای مختلفی توی ذهنم این روزها پیچ می خورد. اینجا شاید نشود همه شان را گفت، شاید بعضی چیزها را اصلاً نباید گفت، ولی من عاشق گفتنم. عاشق نوشتن، عاشق به کلمه رساندن و لباس پوشاندن برتن یک مفهوم، معنا، فکر ....

دیروز مادرم گفت که امشب به کنسرت کسی می روند که من شاید ۵ تا ۶ سال است، آرزویش می کنم و نمی شود. توی قونیه تهیه بلیط و رفتن به کنسرت راحتر از اینجاست. می خواستم بنویسم شاید سال بعد، شاید ۶ ماه بعد، بالاخره یه روزی به جایی من هم به آرزویم می رسم. اینها همه لذت بود و آرزو اما صبح توی وبگردی هایم متوجه چیز دیگری شدم که جای این تمنا را در ذهنم گرفت.

اندیشه ترسناک و دلهره آوری، خودش را از راه رساند و تنه زد به میلیون ها فکری که توی مغزم بود، و تبدیل شد به یکی دیگر از آن فکرهایی که می روند دور می زنند و می آیند و باز هستند.!!!!

می دانستم مدتی است نمی نویسد، امروز دیدم وبش را حذف کرده، دیگری هم همین کار را کرده، سومی، سومی هم وبش را حذف کرده بود و هیچ نشانی ازش نبود. من نگرانم، نگران آن ها، نگران نوشته هایی که نویسنده حذفشان می کند. نگران سرنوشت نوشتن.

پینوشت١: شاید ربطی به این قانون جرایم این.تر.نتی و ... داشته باشد.

پینوشت٢: کارم شده در نهان به خودم دلدلری دادن و در آشکار به دیگران. و عجب حاذق و کار کشته شدم در بیان تسکین هایی که خودم خلق کردم برای تسکین خودم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
شاه رخ

بلا دوره ايشالا منم ازون دست آدمايي ام كه حرف تو دلم نمي ذارم همه رو كلمه مي كنم سلام

سائده

این روزها نوشتن خیلی انرژی می‌خواد مخصوصا وقنی مجبوری خیلی از حرفات رو بخوری. ولی حذف کردن هم دردی رو دوا نمی‌کنه.