680 زمان

زمان می گذرد بدون لحظه ای درنگ. تنها کسی که کارش را خوب انجام می دهد زمان است. سخت کوش و خستگی ناپذیر. برایش مهم نیست با خودش چه می برد. ظرفی دستش گرفته و در مجلس می چرخد، بخشندگان سکه ای ارزانی کنند یا نکنند. 

زمان از همه آزاده تر است از همه بی توقع تر. اوست که ما را با خود می کشد. اوست که ما را با خود می برد. 

/ 1 نظر / 55 بازدید
فرناز

خيلي عالي بود خيلي خيلي..... [قلب]