708 متشکرم پرشین

امروز متوجه شدم که قسمت تگ ها برگشته و کلمات کلیدی که استفاده کرده بودم با پست های مربوطه شان قابل باز یافتن هستند. متشکرم پرشین بالاخره یه تحول خوب رخ داد. البته دو سال آرشیو من به فنا رفت که خوشبختانه به شیوه ای بدوی ازشون یه ذخیره دارم. از بین رفتن نوشته ها مثل از بین رفتن زیسته هاست. همون طور که جون تون رو دوست داریم ما هم نوشته هامون رو دوست داریم. همین که می دونم می تونم یه روزی نوشته های شهریور 94 تا شهریور 96 رو مرور کنم و به صورت نسبی بهشون دسترسی دارم برام مایه دلگرمی ه.

/ 0 نظر / 85 بازدید