فقط نگاه می کنم.

برای دلتنگی هیج وقت درمانی نبوده و نخواهد بود.

دلتنگی بدتر هم می شود وقتی برای موضوعی مبهم و اتفاقی نامشخص هم باشد.

اصلاً شاید دلتنگی نباشد، دل زدگیست از هر چیز و هرکس.

اینکه آرزو نکنی که آرزو داشته باشی و یا شاید انفعال است و انجماد.

اینکه کاملاً مبتنی بر اصول عقلی، به بن بست رسیده باشی.

 

 

فقط نگاه می کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید