دوستان عزیز

راه حل این مشکل پیدا شد.

من بعد کلیه مطالب با رمز و به صورت خصوصی نوشته می شود.

رمز در اختیار افراد امین قرار خواهد گرفت. 

زبان

خودم هم دلم نیومد از اینجا برم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد امین

سلام عابر حواست به چراغهای قرمز خیلی باشه و گرنه مثل من خونه نشین میشی [گریه][گریه] راستی محمدامین ها هم جزء امین ها محصوب می شن؟ [خجالت]