صادق زیبا کلام

من یکی دوبار در مناظره ها دیده بودمش، از نزدیک. چندین بار مناظره اش را از تلوزیون تماشا کردم، چندین سال پیش. در اثر همین آشنایی ها به تکیه کلامش پی بردم، فی الواقع.

به هر کسی به نوعی تاختند، اما او همچنان مانده است و حرف اش را می زند. او تنها کسی است که رادیو می آید، تلوزیون می آید، و من با اطمینان از حرف هایش، بار هم پای حرف هایش می نشینم، چون میدانم، آنچه که می خواهم را خواهد گفت. حتی بهتر از آنچه من فکر کنم.

این اسم از نام هایی است که گمان می کنم روی صاحب اش خیلی اثر گذاشته ...

 

بعد نوشت: فرودین 91 است ... جالب است نه نظر من عوض شده نه آقا صادق

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید