صورتگر چین

باید فراموش کنم آنچه که اتفاق افتاده چون همیشه، چرا که بهترین روزهای شادی قلب من در راه است. همین نزدیکی، همین روزها.

------------------------

هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد.

------------------------

شاید خیال کنی قیافه است یا طوری نمی دانم ولی من خوشحالم خیلی، خیلی زیاد برای تمام اندوهانم مهربان ترین در این دنیا و آن دنیا در راه است.

میلاد حضرت محمد (ص) مبارک.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سائده

آخیش! اومدم بالاخره [ماچ]