بهاریه

می خواستم بنویسم عاشق آن جوانه زدن و رویش ناگزیرم که امان از سردی زمستان بریده. گفتند ننویس که بار منفی دارد!!!!!

می خواستم بنویسم عاشق آن بهارانم که هر سال زمستان را غافلگیر می کند. عاشق آن زیبایی ام که برای ورود، اجازه نمی گیرد.

می خواستم بنویسم اگر به ما بود، بهاران هم چون دیگر زیبایی های طبیعت گم می شد، از دست می رفت و باید روزی در تقویم برایش اختصاص می دادیم، مثل روز هوای پاک، مثل روز طبیعت.

می خواستم اعتراف کنم که تاکنون تمام فصل های سال برایم زیبا بود و هیچ یک را بر دیگری برتری نبود. اما امسال بهار، با این ورود زود هنگام و پرنشاط، پس از همه وقایع امسال کاری کرد که برای همیشه بیشتر دوستش داشته باشم.

نمی خواهم از زشتی های امسال چیزی بنویسم، از آنهایی که رفتند و ما را تنها گذاشتند. آنها که جایشان برای همیشه خالی است. به جایش می خواهم بنویسم که امسال برای من سال خوبی بود. سالی که در آن برای ادامه تحصیل تصمیم گرفتم و قبول هم شدم! سالی که سرم خیلی شلوغ بود اما در بین این شلوغی ها پخته شدم. مستقل تر شدم و روی پای خودم ایستادم.

به جای  چند خط اول، روی کارت ها نوشتم:

آمدن بهار و نو شدن روزگار بر شما و خانواده محترمتان مبارک!

سالی پر از موفقیت و تندرستی را برایتان آرزومندم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سائده

سال نو مبارك عزيزم. اميدوارم هر سال، سالي بهتر از پارسال داشته باشي [ماچ]