رفتند

امتحان جامع را دادیم و نوبت رسید به پروپوزال، اینجور که بوش میاد، تا عید باید دفاع کنیم.

محل کار طوفانی است. تحربه طوفان های قبلی نشان داده که تلفات و خساراتی خواهد بود، اما بعد رنگین کمان زیبایی رخ خواهد نمود. تا در آمدن رنگین کمان باید صبر کرد.

شاید وبلاگی دیگری بروم جایی که بتوان آزادانه نوشت، چون هنوز نگرانم که شاید یاغیان آدرس اینجا را بدانند.

به ذهنم رسید با توجه به شناختی که از من دارید و سلیقه تان عنوانی پیشنهاد کنید. نام و عنوان را خصوصی برایم بفرستید.

/ 3 نظر / 2 بازدید
آبراکساز

کیا رفتند؟[متفکر] واقعا تا عید دفاع باید بکنی؟ [تعجب] ان شاا... روزهای آرام بدون طوفان برای همه میاد!!![چشمک] رو اسم دارم فکر می کنم!!! عمومی می شی یعنی!!![بغل]

shamal

آخی!! چه خوب که تا عید دفاع می کنی[ماچ] حالا فک می کنم نظرمو می نویسم برات:)