آفتاب آمد دلیل آفتاب

هی من می خوام بی خیال بشم. هی این ها نمی ذارن. بابا الان فصل امتحاناته، پروژه، هزار تا بدبختی و ... استرس سر کار یه طرف که ٣ شنبه حسابی حالم رو گرفت، این پژوهش و ارائه گزارش هم یک طرف، اون وقت چ.او.ز هم اظهارات محیر العقول می کند. پس از افاضه برادر ... زرد در مورد  ممانعت آمریکا از ظهور آقا امام زمان، حالا چ.او.ز مدعی شده که آمریکا با هدف اشغال هائیتی در این کشور زلزله ایجاد کرده. ما مانده ایم که آمریکا چه غلط هایی می توانست بکند و تا حالا نکرده بود. مثلاً بهتر نبود به جای انداختن بمب در ژاپن و خرید ننگ استفاده سلاح های اتمی برای پایان جنگ، یه زلزله ناقابل تو هیروشیما و ناکازاکی ایجاد می کرد. ماشاء ا... ژاپن هم زلزله خوراکشه، تازه رد گم کنی هم می شد.

خدایا من را یاری بنما که این قدر وقتم را تلف این اراجیفی که اینها می گن و خودم مینویسم نکنم.

-------

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می توان گرفت

/ 1 نظر / 2 بازدید
سالی

منم از شنیدن چرت و پرتای صدا و سیما در مورد آمریکا و گرسنگی مردم زلزله دیده حالم بهم خورد واقعا چقدر میتونه یه حکومتی پررو باشه