480 تجربه

دیروز یادداشت نوروزی مهدی یزدانی خرم را در "تجربه" می خواندم با عنوان "سال شک" نوشته دلنشینی بود .. همه سوزن ها و جوالدوزها را هم به اهل فرهنگ و هنر و کتاب زده بود ... اخرش هم از امید برای سال بعد نوشته بود ....  

صداقت و مهربانی اش را دوست داشتمقلب

/ 0 نظر / 40 بازدید