695 زندگی سراسر هیجان در ایران

موحد چه در پای ریزی زرش

چه شمشیر هندی نهی بر سرش

امید و هراسش نباشد ز کس

بر این است بنیاد توحید و بس

سعدی

در ایران از هر نظر زندگی هیجان انگیزه و اصلا یکنواخت نمیشه چه در سطح کلان و چه در سطح خرد. ایرانی ها با دوز بالای اضطراب و دلهره و نگرانی از آینده هر روزشون رو صبح و هر صبح شون رو شب می کنن. 

به غیر از تحولات اخیر منطقه با کلید واژه های عربستان، ایران، لبنان، سعد حریری، اربیعین، ترامپ، موشک و ...

امروز رئیس ما هم بهش گفتن بالای چشت ابرو هست، بهش بر خورده فک کنم استعفا داده. اتاق مدیریت رو ترک کرده و به اتاق سابق خودش کوچ نموده. 

من اما همون موحد هستم ها! چون بر پایم زر ریزند و چو تیغ هندو بالای سرم بگذارند، هیچ آب توی دلم تکون نمی خوره، فقط یه پست اینجا می ذارم. 

خدا آخر و عاقبت مون رو به خیر کنه. 

/ 0 نظر / 44 بازدید