روزمرگی

خوب نیست آدم یهو بذاره بره. گفته بود نمیام، نمی نویسم، ولی اینکار انتحاره. بی معرفت. اینجا رو هم که نمی آی ببینی. حالا چطور خبرت کنم.ناراحت

دیروز یه فال حافظ از این سایت گرفتم، انقده فالش خوب بود، من تا آخر شب صفحه شو باز نگه داشته بودم و داشتم حال می کردم.

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد،

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد.

پینوشت: حالا هیچی نشه، حال من که خیلی خوب شد. حداقل به اندازه یه روز.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید