460

با وجود همه تاریکی و تنهایی ... مرا امید وصال تو زنده می دارد ... وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک ... واقعیت این است که: گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک ... تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند .. به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک ... با همه این ها دلم گرفته است ... 

مثل همین آن حافظ:

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال

خطا نگر که دل اندر وفای تو بست

ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت 

به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست

 

ای درمان همه دردها ...

نقاشی ها از ikenaga yasunari


nice to visit

don't feel lonely

/ 0 نظر / 41 بازدید