502

این شب ها دارم "تصویر دوریان گری" اثر اسکار وایلد را به انگلیسی می خوانم ... سال ها پیش هم نسخه خلاصه شده اش را به انگلیسی خوانده بودم .. یادم هست که اون موقع هم از کتاب خوشم آمده بود ... چند وقت پیش به واسطه دوستی توجه ام به کتاب جلب شد ... وقتی نسخه به زبان اصلی را دیدم، تردید نکردم خریدم و بلافاصله هم شروع کردم به خواندن ... 

حیف کلی حرف های عاقلانه و شیرین از زبان "لرد هنری" بیان می شود که در واقع شیطان و شخصیت منفی قصه اس ... او با حرف ها و وسوسه هایش در نهایت معصومیت "دوریان" را نابود می کند ... 

 

هر وقت یاد این خط می افتم خنده ام می گیرد، لرد هنری در تقبیح نصیحت کردن می گوید:

People are very fond of giving away what they need most themselves. It is what I call the depth of generosity.  

 

با همه رخوت، دلگرفتگی و خستگی اش

روزگارم زیباست

با شماست ...

تنها نیست ...

می خواهم خاطره اش در تکرار ادوار ثبت شود .. 

همین ...

/ 0 نظر / 38 بازدید