693 سکوت

Silence Is Full of the Unspoken

The wind sings human's lonesomeness
The star-filled sky ignores her dreams
and every snowflake resembles 
a non-shed tear.

Silence is full of unspoken speeches
of undone actions
is a confession to secret loves
is full of wonders unspoken.

In this silence lies our truth
yours
and 
mine.

 

Margut Bickel

 

دلتنگی های آدمی را ، باد ترانه ای می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

و هر دانه ی برفی به اشکی ناریخته می ماند

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده

اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من

/ 0 نظر / 44 بازدید