پیره مرد

خواهی نخواهی آدم دلش میگیرد، حتی اگه کلی آدم خوب باشند که دوسشان داری و دوستت دارند. وقتی نیازشان داری، کمکت می کنند. وقتی برایشان درد دل می کنی درکت می کنند. دل آدم را خلق کرده اند که بگیرد، مخصوصاً که بعد از ظهر آبان، بعد از یک هفته پر از تلاش و استرس باشد. مخصوصاً که باز یادت بیافتد که دور و برت را یه عالمه آدم دوست داشتنی هم گرفته باشد، تو را تنها خلق کرده اند.

این یک هفته داشتم امتحان جامع می دادم. امتحانمان open بود. اینقدر که سخت بود. هفته بعد هم باید از نوشته هایمان دفاع کنیم و ...

-----------------------------------------------------------------------

پیرمردها را دیدید، همان هایی که دسته ای توی پارک می نشینند و معلوم است دارند، از چی حرف می زنند و غیبت کی را می کنند. دائم در مدح و ستایش گذشته و ضم و سرزنش حال. رویکردم به مسائل روزمره و مشکلات شده مثل پیرمردها. انگار منفعل منفعل شده ام. در واقع منفعل منفعل کرده اند امان (کرده اند ما را :دی)

مشکل اینجاست که من پیرمرد نیستم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید