یلدا

دیشب یلدا بود. اما گذشت.

شب زنده داری دور هم برای کم کردن روی بلند ترین شب سال!

وقتی به این نقاشی نگاه می کنم، در دل آرزو می کنم محفل همه دوستان، آشنایان و فامیل به همین گرمی و شلوغی باشد. اما دریغ این روزها خانواده ها هی کوچکتر و کوچکتر می شوند و دیگر به سختی می توان جمعی مهربان و هم دل و صمیمی را این چنین دور هم آورد.افسوس

حالا از سفره رنگین اش بگذریم که اغلب واجدین چنین خانواده هایی در این دوره و زمانه، از عهده پهن کردن سفره پذیرایی اش بر نمی آیند و ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید