479

یه جا خونده بودم، اینکه شما یاد کسی می کنید، مرهون لطفی است که آنها زمانی به شما کرده اند و در زندگی شما رد خوبی به جا گذاشتند. بله انسان هایی در زندگی من خیلی تاثیر گزار بودند و من و کم و بیش یادشان می کنم ... اما بعضی انسان ها فقط یه مورد عجیب بودند ... می دیدم شان .. دوست بودیم .. اما .. نمی فهمیدم شان ... 

حالا بعضی وقت ها یک جوری می شود که می فهمم شان! ... باز یادشان می کنم ...

 

.

.

.

همین نفهمیدن شان هم نوعی لطف بود لبخند

/ 0 نظر / 44 بازدید