728 دایره المعارف

می خواهم یاد گرفته هایم در مدرسه زندگی را، اینجا آرشیو کنم. از این مدرسه که حالا حالا ها امکان فارغ التحصیلی نیست، حداقل نکات را جمع و جور کنم. اول با هدف اینکه آموخته هایم ملکه ذهنم شوند و دوم برای اینکه اشتباه هاتم را تکرار نکنم.

1- عجول نباشم، آهسته و پیوسته و با برنامه ریزی زندگی کنم. در مراجعه به افراد انتظار پاسخ صریح و سریع نداشته باشم. خودم را مکلف به پاسخگویی سریع به افراد ندانم.

2- با فعالیت مستمر می توان به نتیجه رسید. من راهی جزء تلاش مستمر، برنامه ریزی، حرکت در طول زمان به سوی موفقیت سراغ ندارم. افراد ممکن است با هوش و درایت خود مسیرهای میان بر و سریع را بیابند. برای من برخورداری از شانس های خوب نیز از مسیر تلاش مستمر می گذرد.


/ 0 نظر / 31 بازدید